Chotek Studio – studio reklamy i stron internetowych : oklejanie samochodów : fotografia produktowa : social media : video relacje

Po godzinach podziwiamy i uwieczniamy uroki terenów, na których żyjemy i spędzamy czas wolny.

Gmina Ułęż w pow. ryckim – tu jest nasze miejsce.

Meandry rzeki Wieprz, przyroda, cisza, zabytki… to są niewątpliwie atuty tego regionu.

W krajobrazie poza rzeką, dominują łąki i pastwiska, urozmaicone licznymi stawami. Z roku na rok przybywa także terenów leśnych.
Tereny gminy są zróżnicowane pod względem ukształtowania – najniżej położone są te biegnące wzdłuż rzeki Wieprz. Dalej na północ teren podnosi się i dominują tu niewielkie pagórki i wzniesienia.

Uwarunkowania krajobrazowe i przyrodnicze, będące niewątpliwym walorem gminy sprawiły, że znaczna jej część została objęta ochroną prawną systemu Natura 2000 oraz uznana za Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Polecamy ten region kajakarzom, ale również na wycieczki rowerowe.

cdn

×

Witaj!

Kliknij jednego z naszych przedstawicieli, aby porozmawiać na WhatsApp lub wyślij nam e-mail na reklama@chotek.net

× Jak możemy Ci pomóc?